Poďakovanie
hudobného súboru MELÓDIA
Detský súbor Melódia úspešne reprezentoval mesto Považská Bystrica a ZUŠ v termálnom kúpalisku Podhájska.

Detský súbor Melódia so ZUŠ už viac krát reprezentoval mesto a ZUŠ v termálnom kúpalisku Podhájska. Vedenie kúpaliska už takmer každoročne pozýva súbor do Podhájskej.

Aj tento rok v marci pri otvorení Wellnes centra Melódia vystupovala v hlavnom kultúrnom programe. Svetové a populárne melódie v podaní súboru, mali veľmi pozitívnu odozvu u poslucháčov.

Na tomto otvorení dostal súbor Melódia za vynikajúcu reprezentáciu Slovenska doma i v zahraničí Diplom uznania.

Deti sa mohli pokochať v kráse Wellnes centra a zúčastniť sa na recepcii, kde bolo viac ako 400 pozvaných hostí zo Slovenska i zahraničia.

Tieto letné prázdniny ukončili deti a mládež sústredením v Podhájskej a výletom v Zábavnom parku Prater v Rakúsku.

Tento projekt by sa nemohol uskutočniť bez finančnej pomoci mesta a pomoci rodičov, ktorí aj v dnešnej ťažkej finančnej situácii umožnia deťom, aby mohli cestovať a zažiť neopakovateľné chvíle.

Za to im patrí veľká vďaka!Tento rok sa DHSK pripravuje na 25. vyrocie svojho vzniku, uskutoční slávnostný koncert a stretnutie s bývalými žiakmi súboru,
kde sa im slávnostne odovzdá darček vo forme DVD , kde budu nahrané všetky piesne, fotky a film.


Vedúca súboru Daniela Babincová