Melodia

Melodia 15 025.jpg sólisti: M. Martinková, M. Pavlík Melodia 15 142.jpg solisti: D. Babincová, D, Štrauchová Melodia 15 159.jpg V.Paholíková – dlhoročná členka súboru
Melodia 15 177.jpg zakladujúca členka , teraz vyučujúca spevu na ZUŠ Melodia 15 180.jpg konferencierka - M. Hrášková P1010144.jpg Vystúpenie v prezidentskom paláci
Snímek 006.jpg úspešná solistka súboru -Simonka Bodzanová Snímek 007.jpg solistky - L. Briestenská, D. Burdejová Snímek 008.jpg dlhoročná členka - L. Koštialiková

1 2 3 


Všetkých obrázkov : 19